Het zonnelied - een wandeling met Franciscus


Franciscus van Assisi inspireert ons tot anders kijken – naar de schepping, naar mensen, en zelfs naar de dood. In het Zonnelied bezingt hij alle kanten van het leven op aarde, of eigenlijk luistert hij het lied tevoorschijn dat in alles te horen is.

Met dit lied in gedachten kun je een meditatieve wandeling maken -  een wandeling waarbij je je probeert te verstillen en anders te te kijken. Lees verder of luister de podcast voor je op pad gaat. 


PODCAST

In het liedboek staat een vertaling van het Zonnelied door Maarten Das:

beeld van Franciscus
van Frederick Franck
in de kloostertuin van de 
Franciscanen in Megen
Wees geprezen, bron en schenker
om uw lied in al wat leeft.
Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen
met al wat adem heeft.

Ik zing voor u en broeder zon
tevoorschijn tredend uit de nacht,
luister van de nieuwe morgen
beeld van u, zo lang verwacht.

Ik zing voor u en zuster maan
en alle sterren om haar heen,
voor broeder wind die alle wolken
één voor één voorbij laat gaan.

Ik zing voor u en zuster water
die de diepste dalen drenkt
en stoere, sterke broeder vuur
die nachtenlang verlichting schenkt.

Ik zing voor U en moeder aarde
die elk gewas een bodem geeft
om zijn wortels uit te strekken,
vruchtbaar land voor al wat leeft.

Ik zing voor elk die draagt in vrede
huiver, tranen, bloed en zweet.
U zult hen kronen met nieuw leven
omdat U geen mens vergeet.

Ik zing voor U en zuster dood,
die mij een levens lang omarmt.
Zij zal mijn laatste adem dragen
tot waar U bent en mij verwarmt.

Wees geprezen, bron en schenker,
om uw lied in al wat leeft.
Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen
met al wat adem heeft.

Wandel een rondje en kijk hoe de schepping je toezingt – hoor  het lied van de vogels, maar ook van de zachte of stormachtige wind, het water, het gras, de bomen, bijen en regeldruppels. Hoor het onhoorbare lied van mensen die je ziet, (en het kan ook een opstandig of verdrietig lied zijn) of dat je vermoedt in de huizen die je passeert.. Laat je ‘zegenen’ door wat je ziet en hoort – ontvang het als een geschenk. Probeer te luisteren, kijken, ruiken, tasten met de blik van de Liefdevolle en Levengevende. Kijk of de tekst van het Zonnelied je daarbij helpt. 

Voor je de wandeling afsluit, is er een zegen. Ontvang die op een rustige plek en vul de tekst zelf aan in gedachten, - vul aan waar is de vrede die over je komt voor jou vandaan komt.  
Jezus begroette zijn vrienden steeds met ‘vrede’. Hij begroette zijn vrienden steeds met ‘vrede’. De vrede ons gewenst wordt, is van de aarde èn de hemel.

De vrede van de aarde en de hemel zij met jou
de vrede van rivieren en zeeën
moge die zijn met jou
Diepe vrede kome over jou.
Gods vrede groeie in jou.Reacties